Aşındırıcılar: Geri Dönüşümlü ve Geri Dönüşümü Olmayanlar
Belirli bir yüzey hazırlama işi için geri dönüştürülmüş aşındırıcılar, tek kullanımlık atılabilir aşındırıcılardan ne zaman daha iyi olur? Bu konu basit bir seçim gibi görünse de bir kaplama projesinin diğer birçok yönü gibi, bunun da dikkate alınması gereken kritik faktörleri vardır.
 
Uygun aşındırıcı sistemin seçilmesi bir kaplama projesinin başarısında büyük fark yaratabilir. Tipik olarak, metal olmayan aşındırıcı maddeler geri dönüştürülemez, tek bir kullanım için satın alınır ve daha sonra eski kaplama ve diğer atıklarla birlikte atılır. Alternatif olarak, metal aşındırıcılar, daha sonra bir projenin atık akışına katkıda bulunmaksızın, tekrar tekrar kullanılması için püskürtülmüş kaplama artıklarından ayrılabilirler. Belirli bir projenin parametreleri metalik aşındırıcı yerine manyetik olmayan aşındırıcının daha çevreci ve ekonomik bir çözüm haline dönüşmesini sağlayabilir. Aşındırıcı geri dönüşümünün temellerini anlamak, hangi aşındırıcı maddelerin geri dönüştürülebildiğine ve hangi ilgili ekipmanın kullanılması gerektiğine, belirli bir projenin ihtiyaçları için en iyi aşındırıcı raspa ve geri kazanım sisteminin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 
Geri dönüşümlü aşındırıcı maddeler düşünülürken, öncelikle geri dönüştürmenin planlanan proje için pratik olup olmadığını belirleyin. Hafifçe ıslak hale gelmiş, ancak suda durmayan nemli aşındırıcı madde geri dönüştürülebilir; fakat doğrudan suda olan ıslak kum geri dönüştürülemez. Bazı durumlarda, sualtındaki kum geri kazanılabilir, süzülür ve nemli bir aşındırıcı olarak geri dönüştürülebilir.
 
Yeniden boya projelerinde kaldırılan kaplamanın türü bir başka faktördür. Yapışkan veya yağlı olan kaplamalar aşındırıcı parçacıklarına yapışabilir ve ıslah işlemi tarafından uzaklaştırılamaz, böylece püskürtülen bir sonraki substratı kirletir. Bu tür bir uygulama geri dönüştürülebilen aşındırıcı maddeler için uygun değildir. Aynı zamanda, mevcut kaplamayı yavaşça yiyerek çıkarılabilen veya soyulmaması gereken kaplamalar için de uygun değildir.
 
Lojistik ve erişilebilirlik, belirli bir projenin en iyi aşındırıcı sistemini belirlemek için iki önemli husustur. Aşındırıcının uzun mesafeli nakliyesini gerektiren bir iş için, geri dönüşümlü aşındırıcının bir seferlik bir sevkiyatı, işin süresine bağlı olarak, geri dönüştürülemeyen birden çok sevkiyattan çok daha maliyetli olabilir. Atıkların bertaraf edilmesi için geri taşınması gerekiyorsa maliyet daha da artmaktadır. Geri dönüşüm ne kadar iyi olursa, daha az aşındırıcı gerekir ve daha az atık üretilir.