Cross Hatch Cutter

Boya Yapışma Test Cihazı

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOK SORUNUZ

Cross Hatch Cutter, Cross Cut Tester (Boya Yap1_ma Test Cihaz1)

BS 3900; E6, ASTM D 3359, BS / DIN EN ISO 2409 standartlar1 ile uyumludur.

Özel sertle_tirilmi_ çelik ala_1ml1 b1çaklar1 ile uzun ömürlü kullan1m salar. Özel tasar1m b1çaklar1 sayesinde 8 kez çevrilerek kullan1labilir.

TTM 502 Model b1çaklar1n1z1 dier markalardan farkl1 olarak hem el hem de tornavida ile  dei_tirebilirsiniz.

 

 

 

 

ASTM D 3359

 

1 mm  aral1kl1 b1çak

 

50 µm  kal1nl1a kadar olan kaplamalar

 

2 mm  aral1kl1 b1çak

 

125 µm kal1nl11nda kaplamalar

 

 

 

 

 

ISO 2409

 

1 mm aral1kl1 b1çak

 

0-60 µm , sert ya da yumu_ak yüzeyler

 

2 mm aral1kl1 b1çak

 

61-120 µm, sert ya da yumu_ak yüzeyler

 

 

3 mm aral1kl1 b1çak

 

121-250 µm,  sert ya da yumu_ak yüzeyler

 

 

 

 

Paket içerii: Cross cut Test kiti Sertifika 1,2,3 mm b1çak, Büyüteç, Temizleme f1rças1, Plastik ta_1ma çantas1, Kullan1m talimat1