PosiTest AIR Leak Tester (Çatlak Tespit Cihazı)

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR

PosiTest AIR Leak Tester (Çatlak Tespit Cihaz1)


Rijit hava bariyer sistemlerinde ve bina kaplamalar1ndaki (k1l1f s1va manto vb.) su s1z1nt1lar1n1 kolay ve h1zl1ca tespit eder.
Rijid hava bariyer sistemlerindeki damarlar ( diki_ yerleri), balant1 yerleri devaml1l11n1n, balant1 elemanlar1n ve duvarc eklem yerindeki penetrasyon ve nüfuz etmeyi test etmek için idealdir

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Otomatik Mod, test odas1n1n bas1nc1n1 ayarlanabilir oranda ve s1n1rlar içerisinde dü_ürür.

Manuel Mod, kullan1cn1n bas1nç dü_ürme oran1n1 kontrol etmesini mümkün k1lar.

Dahili haf1za 200 defaya kadar, test sonuçlar1n1 oran, zaman, s1n1r ve kullan1c1 taraf1ndan belirlenmi_ Pass/Fail (Ba_ar1l1/Ba_ar1s1z) sonuçlar1 depolayabilir (saklayabilir, muhafaza edebilir.
D1_ etkilere kar_1 izole edilmi_, toz ve su geçirmez dahili _arj edilebilir bataryalar her bir  tam dolu _arj ile 200 defaya kadar test yapabilir.
Batarya AC adaptör vas1tas1 ile _arj edilirken de test i_lemine devam edilebilir.  Evrensel (universal) adaptör pakete dahildir.
yüksek doruluklu bas1nç sensörü  ulusal standarlara ve ASTM E1186 dahil standartlara uygundur.
her kit test için gerekli tüm ekipmanlar1 içerir.
PC için ücretsiz PosiSoft 3.0 Desktop yaz1l1m1 indirebilirsiniz.
Bir y1l garanti.