PWCI Holiday Porozite Dedektör

TEKLİF SEPETİNE EKLE
2 YIL
STOKTA VAR
AS3894.1 ve SP0490, SP0274 NACE Standartlar1na uygundur.
PCWI, kompakt gözeneklilik ve Holiday Test cihazlar1 tasarlayan ve üreten dünyan1n lider firmas1d1r. Çok büyük a1rl1klar kald1rmadan ihtiyac1n1z olan her yere götürebileceiniz boyutta portatif ve kompakt porozite dedektörü üreten ilk firmalardan biridir.
Herzaman için en yeni teknolojiyi sunabilmek için sürekli ürünlerini geli_tirmektedir.
Korozyon dünya üzerindeki en pahal1 ve en çok hasar veren problemlerden biridir. Uygulanan kaplaman1n yetersiz olmas1 veya bozulmas1 nedeniyle  Metal (ve Beton) yüzeylerinde olu_an  oksidasyonun erken tesbiti gereklidir.
pil ile çal1_an PCWI gözeneklilik  (pinhole, Holiday) test cihazlar1nda voltaj probdan elektroda geçer. Kaplamak1 yüzey üzerinde  hareket eden prob bir ine delii veya bir aç1k nokta bulursa zararl1 olmayan ak1m zemin üzerine geçer ve i_itsel ve görsel alarm olu_turur.

Uygulamalar1:

Beton dahil olmak üzere iletken zeminler üzerine yap1lan elektrik iletkenlii olmayan kaplama malzemelerindeki porozitelerin (Pin-Hole, Holiday) tesbitinde kullan1l1r.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellikleri:


Hafif ABS gövde
Anl1k Açma anahtar1 otomatik kapanmay1 salar
Entegre pil setini durum göstergeli uygulanan Voltaj gösteren dijital gösterge
Düzenlenmi_ DC voltaj
0-15Kv veya 0-30Kv tamamiyle  ayarlanabilir voltaj seçenei
Sürgülü güç ünitesi
Sabit Test paketi
Hassasiyet kontrolü
A_1r1 yük korumas1
Tek güç ünitesi
Gürültülü ortamlar için kulakl1k

 

Kontroller:

1) LCD gösterge (pil durumunu da gösterir)
2) Voltaj kontrol (10 kademeli)
3) Hata bulunduunda devreye giren görsel alarm
4) Açma anahtar1
5) Kapama/ test anahtar1
6) Alarm için hassasiyet kontrolü
7) Hata bulunduunda sesli alarm
8) Yüksek Voltaj prob balant1s1
9) Sigorta (1.6A yava_ darbe) 5x20mm
10) Topraklama Balant1s1
11) Sürgülü güç paketi
12) Kulakl1k giri_i

Endüstriyel Kit:

Klipsli pil seti ile birlikte dedektör, Pil klipsi, Universal _arj cihaz1, neon ve 2m kur_unlu prob tutaca1, düz f1rça için 60mm balant1 soketi, kelepçeli  7m toprak kur_unu, Fan f1rças1, 250 mm pirinç kablolu düz f1rça, 450 mm prob uzat1c1, hava ile çal1_an kulakl1k, omuz ve bel ask1s1, kit çantas1, kullan1m kitab1, kalibrasyon sertifikas1

Boru Kiti:


Klipsli pil seti ile birlikte dedektör, Pil klipsi, pil üzerinde yedek klips, Universal _arj cihaz1, neon ve 2m kur_unlu prob tutaca1, 2m kur_unlu prob tutaca1, düz f1rça için 60mm balant1 soketi, kelepçeli  7m toprak kur_unu, Fan f1rças1, bobin aparat1, 450 mm soket, hava ile çal1_an kulakl1k, omuz ve bel ask1s1, kit çantas1, kullan1m kitab1, kalibrasyon sertifikas1

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Birim Ağırlık
2.2 kg
Paket Ağırlığı
8 kg
Gösterge
LCD 33\4 digital
Voltaj
0-15 kV 0-30 kV
Çözünürlük
10v
Kısa Devre
0.5 mA Test Takımı
Güç Ünitesi
NiMH 3,3Ah Sürgülü
Boyutlar
260x160x70mm
Alarm
Görsel ve Sesli
Prob Tutacağı
2m yüksek voltaj silikon-lastik kurşun
Pil durum göstergesi
LCD gösterge