Yüksek Voltaj Holiday Testi
Yüksek Voltaj Holiday TestiHoliday testi küçük delikler ve boşluklar gibi kabul edilemez süreksizlikleri tespit etmek için koruyucu kaplamalara uygulanan tahribatsız bir test yöntemidir. Test akım devresini tamamlamak ve akım olup olmadığını görmek için bir elektrik devresinin kontrol edilmesini içerir. Bu test kolaylıkla görünmeyen film kaplama süreksizliklerini  bulmak için kullanılır.
 
Depolama tankları, gemiler ve raylı araçların iç yüzeylerinin kaplanmasına ilişkin proje şartnameleri ve sıvı boru hatlarının iç kaplaması genelde sürekli, gözeneksiz ve iğne deliksiz boya/kaplama ya da iç kaplama sistemleri gerektirir. Tank, gemi, raylı araç ya da boru hatları hizmete sokulmadan önce onarılabilmeleri için atlamaların, kaçakların ve iğne deliklerinin sayısını ve yerini tespit etmede görsel enspeksiyona güvenmekten ziyade holiday dedektörleri kullanılır. Eğer bu test gerçekleştirilmezse ve boya/kaplama ya da iç kaplama sisteminde tespit edilmemiş kaçaklar varsa; tank, gemi, raylı araçlar ya da boru hattının içeriğindekiler açıkta kalan yüzeye saldırabilir ve çukurcuk korozyonuna, kesit kaybına, yüzey deformasyonuna neden olabilir. Bunun yanı sıra eğer bozulma meydana gelirse içindekiler korozyon ürünleri ve boya/kaplama iç kaplama kırıntısı ile kontamine hale gelebilir. Holiday testi,  iki endüstri testi ile yönetilmektedir. Bunlar ASTM D5162 ve NACE SP0188.
 
Gözenek/Holiday tespiti boya/kaplama filminin onarılması gerektiğinde genelde son kat uygulandıktan sonra fakat tamamen kürlenmeden önce gerçekleştirilir. Bazı proje şartnameleri, son kat uygulanmadan önce holiday testi uygulanmasını gerektirir. Eğer projenizdeki durum bu ise, bir sonraki tabakayı uygulamadan önce yüzeyin ara kat temizliğini doğrulamanız gerekecektir.
 
Holiday Dedektörü Seçme
İki farklı holiday dedektörü türü vardır. Bu türler seçtiğiniz boya/kaplama/iç kaplama sisteminin toplam kalınlığına bağlıdır. Düşük voltaj ya da ıslak sünger gözenek dedektörleri, 20 milden daha az kalınlığa sahip olan boya/kaplama/iç kaplamalar üzerinde kullanılmaktadır. Yüksek voltaj gözenek dedektörleri ya da kıvılcım test cihazları ise 20 milden daha kalın boya/kaplama/iç kaplamalarda kullanılmaktadır. Eğer boya/kaplama sisteminin kalınlığını bilmiyorsanız, holiday testi gerçekleştirmeden önce kalınlığı ölçmeniz gerekir. Bu dedektörlerin her ikisi de yalnızca iletken yüzeye uygulanan tahribatsız boya/kaplamalar üzerinde işe yarayacaktır.
 
Bu makalemizde Yüksek Voltaj Holiday Dedöktörü incelenecektir.
 
İki tip yüksek voltajlı holiday dedektörü vardır. Bunlar titreşimli doğru akım dedektörü ve sürekli doğru akım dedektörüdür. Titreşimli doğru akım holiday detektörü en yaygın kullanılan tiptir.
 
Sürekli doğru akım  dedektörü genellikle daha ucuzdur ve kuru kaplamalarda iyi çalışır. Fakat bu test cihazı, kaplamanın yüzeyinden geçerken sabit bir akım oluşturduğundan, kaplamaya geri beslenenen bir akım verebilir ve yanlış bir gözenek tespit edilmesine neden olabilir. Sayaçtan "bip" sesi çıkaracak miliamp ayarını ayarlamak için bu sayaçlarda bir duyarlılık düğmesi vardır. Çoğu kaplama için, varsayılan ayar genellikle çalışır; ancak bir kıvılcım olmadan metreden "bip sesi" alıyorsanız, ayarı değiştirmeniz gerekebilir.
 
Sürekli doğru akım holiday dedektörü  yüksek voltajı sürekli olarak boşaltır ve boru hatları, depolama tankları ve valfler üzerindeki gözenek testlerinde iletken olmayan kaplamalar için uygundur.
 
Titreşimli doğru akım dedektörü ise kaplamalarda nem yoğuşması olsa bile nemli ortamlarda kullanılabilmeleri açısından çok yönlüdür. Elektrik darbeleri 20 ila 60 cps arasında üretilir. Her elektrik darbesi, 20 ila 200 mikrosaniyelik bir süre boyunca "açık" olur. Hassasiyet topuzu gerektirmezler ve nemli koşullarda çalışabilme avantajına sahiptirler.